CANTIGAS DE SANTA MARIA (Alla Francesca)

     
     
1  Nenbressete madre de Deus 1:54
     
2  Maravillosos e piadosos [Spanish, 13th Century, Codex Rossi] 3:00
     
3  Quen a omagen da Virgen 5:05
     
4  U alguen a Jhesucristo 5:05
     
5  Como Jesucristo fezo a san Pedro 4:28
     
6  Nunca ja pod' aa virgen 2:39
     
7  O ffondo do mar 5:18
     
8  Nas mentes sempre teer 1:42
     
9  Quen bona dona querra loar 2:56
     
10  Non pod' ome pela Virgen 1:53
     
11  Pois que dos reis nostro Sennor 5:01
     
12  Como o nome da Virgen 2:08
     
13  Gran piadad' e merce 5:38
     
14  Quen diz mal da Reynna espirital 4:15
     
15  Santa Maria amar 5:40
     
16  Pero que seja a gente 2:32
     
17  Null ome per ren 4:21
     
 Alla Francesca Ensemble