BORUP-JØRGENSEN, A.: Recorder Music (Petri, Selin)

     
 AXEL BORUP-JORGENSEN
     
1  Periphrasis, Op. 156 10:52
 Michala Petri Soloist
 Gert Mortensen Soloist
     
2  Nachtstuck, Op. 118 10:07
 Elisabet Selin Soloist
     
3  Architraves, Op. 83 06:47
 Michala Petri Soloist
     
4  Zwiegesprach, Op. 131 05:14
 Elisabet Selin Soloist
 Ingrid Myrhoj Soloist
     
5  Birds Concert, Op. 91, No. 9 03:45
 Michala Petri Soloist
     
6  Fantasia, Op. 75 11:59
 Elisabet Selin Soloist
 Ingrid Myrhoj Soloist
     
7  Pergolato, Op. 182 05:11
 Michala Petri Soloist
     
8  Notenbuchlein fur Anna Elisabeth, Op. 82 06:03
 Elisabet Selin Soloist