Chamber Music (German 17th Century) - BECKER, D. / STRUNGK, N.A. / REINCKEN, J.A. / BUXTEHUDE, D. / FORSTER, K. / THEILE, J. (CordArte Ensemble)

     
     
 DIETRICH BECKER
1  Sonata No. 3 in A minor 5:35
     
 NICOLAUS ADAM STRUNGK
2  Sonata in D minor 4:08
     
 JOHANN ADAM REINCKEN
3  Sonata in A major 13:28
     
 DIETERICH BUXTEHUDE
4  Ciaccona in E minor, BuxWV 160 3:52
     
 DIETRICH BECKER
5  Sonata No. 4 in A minor 6:04
     
 DIETERICH BUXTEHUDE
6  Sonata in F major, BuxWV 269 7:28
     
 KASPAR FORSTER
7  Sonata a 3 No. 3 in C minor 5:47
     
 JOHANN THEILE
8  Sonata in G minor 5:17
     
 KASPAR FORSTER
9  Sonata in F major 6:33
     
10  Sonata in B major 5:24
     
 DIETERICH BUXTEHUDE
11  Sonata in C minor, Op. 2, No. 4, BuxWV 262 7:54
     
12  Sonata in G major, BuxWV 271 7:11
     
  CordArte Ensemble Ensemble