CHOPIN, F.: Rondos (Complete) (1960-1961) (Stefanski, Czerny-Stefanska, Hesse-Bukowska)

     
 FRYDERYK CHOPIN
     
1  Rondo in C minor, Op. 1 7:49
 Ludwik Stefanski Soloist
     
2  Rondo a la mazur in F major, Op. 5 8:21
 Ludwik Stefanski Soloist
     
3  Rondo in E flat major, Op. 16 9:52
 Ludwik Stefanski Soloist
     
4  Rondo in C major, Op. 73 9:23
 Ludwik Stefanski Soloist
     
5  Allegro de concert, Op. 46 12:11
 Barbara Hesse-Bukowska Soloist