CORELLI, A.: Sonatas a 3, Opp. 1 and 3 (Ensemble Aurora, Gatti)

     
 ARCANGELO CORELLI
     
1  Sonata a 3 in B flat major, Op. 1, No. 5 06:47
     
2  Sonata a 3 in G major, Op. 1, No. 9 07:16
     
3  Sonata a 3 in D minor, Op. 1, No. 11 06:00
     
4  Sonata a 3 in D major, Op. 1, No. 12 07:50
     
5  Sonata a 3 in B minor, Op. 3, No. 4 08:09
     
6  Sonata a 3 in F minor, Op. 3, No. 9 07:17
     
7  Sonata a 3 in G minor, Op. 3, No. 11 06:32
     
8  Sonata a 3 in A major, Op. 3, No. 12 09:13
     
 Ensemble Aurora Ensemble