Odysseia

     
 THEODORE ANTONIOU
1  Celebration XV 11:38
 Nevart-Veron Galileas flute
 Theofilos Sotiriadis alto saxophone
 Christos Galileos violin
 Brandt Fredriksen piano
     
 NICKITAS DEMOS
2  Tonoi VII 8:03
 Theofilos Sotiriadis alto saxophone
     
 GEORGE TSONTAKIS
 Three Sighs, Three Variations  
3 Lento I 1:54
4 Allegretto 0:43
5 Andante, impulsive rubato 1:52
6 Allegro scherzando 1:22
7 Lento II 2:29
8 Largo,with profound weight 5:21
 Christos Galileos violin
 Brandt Fredriksen piano
     
 CHRISTIAN SAMARAS
9  Ultimum III 12:15
 Theofilos Sotiriadis alto saxophone
 Brandt Fredriksen piano
     
 NICKITAS DEMOS
10  An Empty Blouse 15:58
 W. Dwight Coleman baritone
 Nevart-Veron Galileos flute
 Ken Long clarinet
 Christos Galileos violin
 Brandt Fredriksen piano