BROMBOSZCZ, S.: Mirror Music / Transformations / Images / Recitativo, Corale e Arioso / Semi-sonore (Bromboszcz, Koziak, Mamczarski, Bywalec)

     
 STANISLAW BROMBOSZCZ
     
1  Przemiany (Transformations) 13:41
 Bartosz Koziak Soloist
 Szymon Bywalec Conductor
     
2  Recitativo, Corale e Arioso 08:45
 Orkiestra Muzyki Nowej Orchestra
 Szymon Bywalec Conductor
     
3  Semi-sonore 07:34
 Pietro Alessandro Guglielmi Chamber Orchestra Orchestra
 Szymon Bywalec Conductor
     
4  Muzyka lustrzana (Mirror Music) 22:50
 Stanislaw Bromboszcz Soloist
 Jaroslaw Mamczarski Soloist
     
5  Obrazy (Images) 12:23
 Bartosz Koziak Soloist
 Jaroslaw Mamczarski Soloist